Wallenus inspectie & advies

Veilige en betrouwbare technische installaties en gebouwen!

Een mooie kreet, maar hoe houdt u uw installaties en gebouwen in een veilige en betrouwbare situatie? Door verstandig om te gaan met het onderhoudsbudget onder andere.

De kosten van onderhoud en de instandhouding van installaties en gebouwen zien veel gebouweigenaren als een sluitpost op hun explotatiebegroting. Terwijl het de gebouwen en installaties zijn die, mits goed onderhouden, ook na vele jaren nog veilig en betrouwbaar moeten functioneren. Door nu een goed beleid op te stellen voor het uit te voeren onderhoud van de technische installaties en gebouwen wordt voorkomen dat de installaties en gebouwen te snel verouderen en dus ook een kortere levensduur genereren.

Dat een vervanging geld kost staat buiten kijf, alleen het tijdstip waarop de vervanging plaats gaat vinden kunt u wel in zeker mate beïnvloeden. Het is zaak om de levensduur van een installatie of gebouw te verlengen. Hoe je dat op een verantwoorde wijze kan doen? Door de installaties en gebouwen regelmatig te laten inspecteren op gebreken, eens in de drie jaar is ruim voldoende om een goed beeld te krijgen van de condities van uw installaties en gebouwen.

Wallenus International Network inspecteert alle technische installaties in en om  woningen, kantoren, bedrijfshallen, sporthallen, scholen en industriële gebouwen. De inspecties worden uitgevoerd conform de BRL-K14015 en de NEN 2767. Voor u een waarborg dat de inspecties uniform en van hoge kwaliteit worden uitgevoerd. Aan de hand van een meerjarenonderhoudsplanning worden de jaarlijkse onderhoudskosten en vervangingskosten zichtbaar gemaakt. Door een juiste keuze te maken uit verschillende scenario's kunnen de kosten over meerdere jaren worden verspreidt.

Wilt u meer info over onze werkwijze, neem dan vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon.